Conversatie beginnen

Opvolgmail bewerken

Opvolgmails zijn voor gedefinieerd en kunnen alleen gepubliceerd, gedepubliceerd of bewerkt worden.

De volgende velden kunnen worden ingevuld in het tabblad Eigenschappen:

Titel: de beschrijving die zichtbaar is in Divide.NOW

Code: Een interne code die niet gewijzigd dient te worden

Omschrijving: Een interne beschrijving van de email

Promotiecode: Optioneel kan een promotiecode in de e-mail gebruikt worden. In de e-mail wordt dan de variabele {promotiecode} gebruikt.

Sjabloon: Standaard leeg. Kan optioneel gewijzigd worden (in overleg met Divide kunnen verschillende sjablonen ontwikkeld worden per opvolgmail).

Tijd interval: Dit nummer geeft aan hoeveel uur voor of na een bepaald (geprogrammeerd) tijdstip een mail moet worden gestuurd.

Bcc e-mailadres: Optioneel kan bijvoorbeeld de webshopmanager op de CC gezet worden - meestal voor testdoeleinden.

De button "Testen" geeft de mogelijkheid om een test van de e-mail te sturen aan een nader te bepalen e-mailadres. Zie hieronder een voorbeeld:

Het tabblad E-mail geeft de e-mail die verzonden gaat worden aan klanten weer. Hierin is de Afzender en het Onderwerp van de e-mail op te geven.

Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen