Conversatie beginnen

Pagina toevoegen en bewerken

Inhoud


Opties binnen de module

Wanneer je binnen NOW navigeert naar Pagina's wordt er links bovenin een blok weergegeven met verschillende opties.


Hier kan je er voor kiezen om een pagina toe te voegen, een map toe te voegen, de bestaande pagina's en mappen te sorteren of de pagina cache te legen.

Zodra je een map of pagina selecteert tonen daar iets andere opties.

Hier kan er gekozen worden om de map of pagina te openen, de map of pagina te bewerken, de map of pagina te de-publiceren, de map of pagina te blokkeren, de map of pagina te verwijderen, of de speciale naam van de map of pagina te wijzen.
De map of pagina openen kan ook door te dubbel klikken op de map of pagina. Wanneer je met de rechter muisknop klikt op de map of pagina krijg je in een nieuw menu dezelfde opties.
Let erop dat de speciale naam van een map of pagina niet zomaar gewijzigd kan worden, omdat deze naam in de code wordt opgehaald.

Tabblad Algemeen


Beschrijving

De beschrijving is de naam van de pagina. Deze beschrijving komt terug in de menu’s en sitemap op de website. Ook wordt hiermee (gedeeltelijk)de url opbouw mee bepaald.

Snelkoppeling

Je kunt ervoor kiezen om een snelkoppeling te maken naar een andere pagina. Door op de “+” te klikken naast het tekstveld kan je een andere pagina kiezen. Deze functie wordt vooral gebruikt om als de pagina onderdeel is van een extra menu op de webshop waar het de bedoeling is dat de links enkel door verwijzen naar een andere pagina.

Fysieke pagina

Hier wordt automatisch een waarde ingevoerd, in principe is het niet nodig om deze te wijzigen. Indien je wilt dat de pagina wijst naar een categorie, kan je in dit veld de url plaatsen van een bestaande categorie (bijvoorbeeld /nieuw/dames/).

Instellingen

  • Standaardpagina voor deze map. Deze instelling wordt gebruikt om aan te geven dat deze pagina weergegeven dient te worden als de bezoeker op de website de map raadpleegt waarin de pagina aanwezig is. Als er meerdere pagina's in een map worden gezet, dient er altijd één standaardpagina ingesteld te zijn.
  • Zichtbaar in menu. Deze instelling wordt gebruikt om aan te geven of deze pagina zichtbaar moet zijn in het menu waarvan het onderdeel is (de map waarbinnen de pagina valt).
  • Geblokkeerd. Deze instelling wordt gebruikt om de pagina te blokkeren. De pagina is dan niet te verwijderen.
  • Onzichtbaar. Deze instelling wordt gebruikt om een pagina onzichtbaar te maken. De pagina zal dan niet zichtbaar zijn in het menu waarvan het onderdeel is. Daarnaast wordt deze pagina niet teruggevonden in de zoekmachine van de website.
  • SSL-verbinding vereist. Deze instelling geeft aan of een SSL certificaat vereist is om te mogen laten werken. Deze instelling hoeft niet ingesteld te worden, omdat alle shops standaard gebruik moeten maken van een SSL certificaat.


Tabblad Inhoud


Inhoud bevat de daadwerkelijke inhoud van de pagina. Als de bezoeker klikt op de link naar de betreffende pagina, zal deze inhoud zichtbaar zijn.

In de texteditor kan je de tekst een bepaalde opmaak geven, zoals een Kop1, Kop2 of Kop3 of dit gedrukt maken. In de code wordt de uiteindelijke opmaak, zoals de standaardkleur en lettertype, bepaald.
Ook kan er een afbeelding, document, video, tabel of hyperlink in de tekst worden gevoegd.


Tabblad Zoekmachine

  • Titel. De titel betreft MetaTitle. Dit wordt bijvoorbeeld weergegeven op het tabblad in de browser, als ankertekst op social media of als titel in een zoekmachine.
  • Omschrijving. De omschrijving betreft de MetaDescription. Dit stukje tekst wordt weergegeven als beschrijving in een zoekmachine, of wanneer een pagina wordt gedeeld op social media.


Pagina's en mappen sorteren

Het is mogelijk om pagina’s en mappen te sorteren. Dit wordt vooral gebruikt voor het opbouwen van menu’s. De pagina’s worden op de website getoond in de volgorde dat hier ingesteld wordt. De pagina’s en mappen zijn in volgorde te zetten door ze op de juiste plek te “slepen”. Daarnaast is het mogelijk om de items op alfabetische volgorde te sorteren door te klikken op “Sorteren A-Z”.

Pagina cache legen

De knop 'Pagina cache legen' zorgt ervoor dat wijzigingen die binnen de pagina module zijn gemaakt direct live zichtbaar zijn. Normaal gesproken worden wijzigingen in de cache (tijdelijke opslag) opgeslagen en deze wordt elk uur automatisch geleegd.


Backup terugzetten

Het is mogelijk een back-up terug te zetten. Divide.NOW houdt bij wanneer er een pagina is aangepast en opgeslagen. De 'Inhoud' van de pagina’s is door middel van deze pagina terug te zetten naar een eerdere versie door op de betreffende versie (datum) te klikken en te kiezen voor “Backup terugzetten”. Door op het vergrootglas te klikken krijg je een scherm met daarbij de inhoud van de betreffende versie. 

Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen