Conversatie beginnen

Overzicht

Divide.NOW is onderverdeeld in drie elementen:

 • De header
 • Het linkermenu 
 • De container

Header

De header toont wat standaard informatie betreffende de site waarin is ingelogd, waaronder:

 • Klantnaam
 • Webadres van de website/ webshop
 • Iognaam
 • Helpfunctie
 • In het geval van een multi-site, een sitekeuze
 • Uitloggen

Linkermenu

Het linkermenu bestaat uit twee onderdelen.

Programma's

Programma's toont een lijst met standaard en optioneel afgenomen Divide.NOW modules. Door op een module te klikken navigeert de "container" naar de betreffende modules.

Taken

Klik je op een bepaalt item in de "container", dan zie je in het linker menu onder "taken" de taken die uit te voeren zijn op het betreffende item. Klik je op een afbeelding in de "container", dan zie je hier de taken voor deze afbeelding.

Container

De container toont alle items binnen de gekozen module. Binnen de klantenmodule toont Divide.NOW hier de klanten, binnen de assortimentsmodule toont Divide.NOW hier de web categorieën en de producten. 

De container bestaat uit drie elementen:

 • De header
 • De inhoud
 • De footer

Header

De header toont standaard informatie binnen de huidige module.

Titel

De naam van de huidige module, bijvoorbeeld "Klanten".

Breadcrumbs

Als er sprake is van mappen, filters of andere, wordt hier het pad getoond. Dit pad is tevens een link om bijvoorbeeld naar een bovenliggende map te gaan.

Navigatie-iconen

Aan de rechterkant staan twee links. Deze links brengen je naar de vorige pagina binnen de module of naar een map omhoog binnen de module. 

Weergave-opties

Divide.NOW kent een viertal weergave opties:

 • Tegels
 • Pictogrammen
 • Lijst
 • Details

De weergave opties zorgen ervoor dat de iconen binnen de container anders gevisualiseerd worden.

Zoeken

Binnen een aantal modules is het mogelijk om binnen de modules te zoeken. Is dit het geval, wordt er hier een zoekscherm getoond.


Tabbladen

Binnen een aantal modules is de data opgedeeld in een aantal vaste tabbbladen. Door op het tabblad te klikken wordt informatie in de container automatisch gefilterd.


Inhoud

[SCREENSHOT TOEVOEGEN]

De inhoud toont de daadwerkelijk items van de container. Deze kunnen gefilterd zijn door bijvoorbeeld mappen, of resultaten van een zoekfunctie binnen de module.


Taken

Door eenmalig te klikken op een item zie je in het linkermenu onder "taken" welke taken uit te voeren zijn op het item. De taak is uit te voeren door op de betreffende taak de klikken (bijvoorbeeld "Klant bewerken"). Door op het item te dubbelklikken wordt de standaard-taak voor dat item opgestart. Doorgaans is dit het bewerken van het item, of in het geval van een map, het openen van een map.


Paginatie

Als er meer items op een pagina getoond worden dan visueel weergegeven mag worden, dan wordt er paginatie toegepast.


Footer

De footer geeft extra informatie over het aangeklikte item. Klik je bijvoorbeeld klant "sander@divide.nl" aan, zal de footer extra informatie over deze klant tonen.Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen