Conversatie beginnen

Banners sorteren

Het is mogelijk om de banners binnen map te sorteren. Deze volgorde zal  gebruikt worden op de website.

Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen