Conversatie beginnen

Afbeeldingen sorteren

Afbeeldingen sorteren geeft de mogelijkheid om zowel mappen met afbeeldingen als afbeeldingen zelf te sorteren. Sleep de regels met de cursor omhoog en omlaag en druk vervolgens op Opslaan. 

Let op: In de praktijk wordt de sortering van afbeeldingen niet veel gebruikt in een webshop. Afbeeldingen worden bijvoorbeeld toegevoegd aan een Banner of Nieuwsbericht en de sortering wordt dan respectievelijk gedaan op basis van bannersortering en de datum van het nieuwsbericht en doet niets met de sortering van de afbeeldingen zelf. 

Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen