Conversatie beginnen

Banner toevoegen/ bewerken

Tabblad eigenschappen

Titel

De titel van de banner.

Ondertitel

De ondertitel van de banner kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld een slogan. Let op dat deze ondertitel niet op elke website standaard geïmplementeerd wordt.

Titels tonen

Als "Titels tonen" is geselecteerd dan wordt de titel getoond op de website. Let op dat dit afhankelijk is van implementatie.

Publicatiedatum

Als er een publicatiedatum is ingesteld, zal de banner pas zichtbaar zijn op of na deze datum. Let op dat de banner wel gepubliceerd moet zijn.

Vervaldatum

Als er een vervaldatum is ingesteld, zal de banner enkel getoond worden als de vervaldatum niet verstreken is. Let op dat de banner wel gepubliceerd moet zijn.

Hyperlink

De hyperlink zorgt ervoor dat de banner klikbaar wordt. De link leidt dan naar de link wat hier ingevuld staat.

Openen in

Hier is het mogelijk om in te stellen of de hierboven ingevoerde link dient te openen in hetzelfde of in een nieuw venster.

Afbeelding

De afbeelding van de banner. Mocht de banner een hotspot banner zijn, dan verschijnt onder de afbeelding de gewenste afmetingen van de hotspot banner.

Overlay afbeelding

Dit is een oude functionaliteit. Deze functionaliteit kan niet meer gebruikt worden.

Tabblad hotspots

Middels hotspots kan je een of meerdere links over een banner afbeelding heen plaatsen. Zo kan je bijvoorbeeld in een afbeelding met meerdere kledingstukken meerdere links plaatsen op het kledingstuk of een link over een bepaalt stuk tekst. Let op dat niet alle banners een hotspot banner is. Divide stelt dit in per map op basis van de onderdelen van de website. Het kan dus zijn dat voor een bepaalde map de tab “Hotspots” niet beschikbaar is.

Een hotspot toevoegen

Een hotspot is toe te voegen door in de afbeelding op de rechtermuisknop te klikken. Er zal een vierkant verschijnen. Dit vierkant is te slepen naar de gewenste locatie. Tevens is het mogelijk de breedte en de hoogte van de hotspot aan te passen door de randen van het vierkant te slepen.

Een link aan een hotspot toevoegen/ het bewerken van een link

Wanneer er met de muis over de hotspot heen gegaan wordt, verschijnen er in de rechterbovenhoek twee icoontjes. Een link is toe te voegen/ te bewerken door op de -icoon te klikken. Er zal een pop-up geopend worden.

Titel

De titel van de link. Deze titel wordt aan de bezoeker getoond als er met de cursur over de hotspot wordt gegaan.

Hyperlink

De daadwerkelijke link waar heen gelinkt wordt na het klikken op de hotspot. Zie hier voor de werking van de hyperlink (binnenkort beschikbaar).

Een hotspot verwijderen

Een hotspot is te verwijderen door met de curos over de hotpot te gaan en op de -icoon te klikken.


Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen