Conversatie beginnen

Samenvoegen & Anonimiseren

De Divide webshop voorziet momenteel in een koppeling met tritonX. Klanten kunnen middels deze koppeling op de achtergrond inloggen in tritonX. Divide slaat zelf lokaal ook klantendata op, dit is nodig om een koppeling te kunnen maken met bestellingen en bestelhistorie, bestelstatus, favorietenlijst etc.

Het koppelen van de lokale klant en de klant binnen tritonX levert nog wel eens problemen op, waardoor klanten niet altijd correct kunnen inloggen. Daarnaast haalt Divide pas klantmutaties op als een klant inlogt. Logt een klant niet in, dan is Divide ook niet up2date. Dit is niet gewenst bij een samenvoeging waarbij de “oude” klant verwijderd wordt of bij een anonimisering omdat klantdata vanaf dat moment niet meer opgeslagen mag worden.


Anonimiseren

Vanwege AVG-wetgeving is het verplicht om klantdata te kunnen anonimiseren. Hiervoor kan in de NOW omgeving altijd per individuele klant links onderin de knop "Anonimiseren" gebruikt worden. Deze knop zorgt ervoor dat klantinformatie "anoniem" wordt gemaakt. Informatie over deze klant is na deze actie niet meer terug te vinden.

Let wel op dat Divide andere systemen niet op de hoogte brengt van deze actie. Anonimiseren dient vrijwel altijd ook vanuit ERP of tritonX geïnitieerd te worden.


Samenvoegen

Het ontdubbelen van klanten kan na de implementatie van de functionaliteit ‘Samenvoegen & Anonimiseren’ op twee manieren:

  • Handmatig samenvoegen
    • ACA biedt de mogelijkheid om twee verschillende klanten handmatig samen te voegen, Divide neemt dit vervolgens over. De werking staat hier omschreven:
    • https://www.aca.nl/xprt-downloads/ > VERKOOP & MARKETING > Retailklanten anonimiseren.
  • Geautomatiseerd samenvoegen & anonimiseren
    • Om dit te automatiseren bestaat een tool waardoor Divide de klantdata samengevoegd en geanonimiseerd overneemt van ACA. Let wel op dat deze tool ook afgenomen en ingericht moet worden bij ACA.
    • Ook wordt bij elke inlogactie alle data vanuit tritonX gesynchroniseerd, en daarbij is tritonX altijd leidend.
Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen