Conversatie beginnen

Een import bestand opstellen

301 redirect zorgen ervoor dat een bepaalde URL verwijst naar een andere URL. Dit kan van belang zijn wanneer er bijvoorbeeld een naamsverandering plaats vindt bij een merk. Een voorbeeld hiervan is Floris van Bommel --> Van Bommel. Deze mogelijke naamsverandering zorgt er voor dat de URL van voorbeeld website www.example.com/floris-van-bommel/ automatisch doorgestuurd wordt naar www.example.com/van-bommel/ 

 

Om klanten én zoekmachines te laten weten dat alle gegevens van de ene URL naar de andere URL verhuisd zijn moet een 301-redirect ingesteld worden voor de oude URL naar de nieuwe. De voordelen hiervan zijn dat klanten die via een oude link browsen op de juiste pagina komen (en geen 404 te zien krijgen) en dat zoekmachines de Google Ranking voor de betreffende pagina beter behouden. 

 

Een 301-redirect aanmaken

Om een 301 redirect aan te maken moet eerst een Excel document aangemaakt worden. In dit document wordt aangegeven welke URL's verwezen moeten worden, en welk type verwijzing dit moet zijn. Dit document moet voldoen aan de volgende voorwaarde: 

Kolom A "Verwijzing van"
Vul hier de URL van de oude pagina in. Begin bij de eerste slash ('/') (zie voorbeeld)

Kolom B "Verwijzing van" 
Vul hier de URL van de nieuwe pagina in. Begin bij de eerste slash ('/') (zie voorbeeld)

Kolom C "Redirect Type"
Vul hier het gewenste type redirect in. In de meeste gevallen is dat "301"

Kolom D "URL Type"
Vul hier het gewenste type URL in. In de meeste gevallen is dat "static"

Kolom E "Taal"
Vul hier de gewenste taal in. In de meeste gevallen is dat 'nl-NL'. Andere mogelijkheden zijn o.a.:
en-GB
de-DE
fr-FR
nl-BE

Naam van het tabblad
Het tabblad binnen Excel moet "import" heten. Let hierbij goed op het hoofdlettergebruik. De naam van het document zelf is niet van belang. 


Uiteindelijk ziet het document er als volgt uit:


Dit excel bestand kan vervolgens worden opgeleverd aan de Projectmanager, of aan de Klantenservice (helpdesk@divide.nl) van Divide. Vervolgens kan deze worden verwerkt. 

Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen