Conversatie beginnen

Productafbeeldingen

Specificaties afbeeldingen webshop

  • Gebruik uitsluitend JPG. (eventueel PNG als dit overeengekomen is);
  • Houdt bij voorkeur een afmeting van 1500x1500 aan;
  • Houdt een maximale bestandsgrootte van 1mb; 
  • Achtergrond bij voorkeur wit, tenzij anders overeengekomen; 
  • Divide stelt een FTP locatie beschikbaar waar de beelden neergezet moeten worden. Documentatie voor het plaatsen van bestanden worden apart vertrekt;
  • Maak eerst een 10-tal proef afbeeldingen zodat de kwaliteit en de bestandsnaam kunnen worden beoordeeld. 

Benaming van afbeeldingen 
De afbeeldingen kunnen automatisch worden gekoppeld aan de productinformatie indien de juiste bestandnaam wordt aangehouden. Er kunnen standaard maximaal 4 foto’s per artikel geplaatst worden. Hierbij is het belangrijk dat het artikelnummer, kleurcode en volgnummer te onderscheiden zijn.

Het is mogelijk om te kiezen uit twee formats:

  • {artikelnummer}_{kleurcode}_{volgnummer}.jpg bv: 004186_12_01.jpg
  • {artikelnummer-met-kleurcode}_{volgnummer}.jpg bv: 004186-12_01.jpg 

Let op: Het is belangrijk dat het artikelnummer, kleurcode of volgnummer niet zelf een underscore als scheidingsteken bevatten. Splitsen op het scheidingsteken geeft anders onverwachte resultaten.


Indien de kleurcode in het artikelnummer staat, wordt het artikelnummer vaak gescheiden met punten of mintekens (-). Hierbij dient te worden aangeven op welke positie de kleurcode staat aangegeven.
Het artikelnummer en de kleurcode moeten gelijk zijn aan de codering in de export;
Het volgnummer begint altijd met 1. Dit mag “1”, “01” of “001” zijn. Ook als er maar 1 foto wordt aangeleverd. (Dit in verband met eventuele uitbreiding in de toekomst naar meerdere foto’s per artikel). 

Indien er wordt gewerkt met ACA Winstore of ACA Classic, dient de afbeelding de volgende bestandsnaam te krijgen: "123.01.001_01.jpg". 

Hierbij is "123.01.001" het artikelnummer, "_01" het volgnummer, en ".jpg" de bestandsextensie. 


360 graden afbeeldingen (alleen indien afgenomen) 
Het is mogelijk om producten op de website te voorzien van een zogenaamde 360 graden view. Hiervoor kan een Flash (.swf) bestand gebruikt worden of een reeks van losse afbeeldingen. Het grootste nadeel van een Flash bestand voor de 360 graden view is dat deze niet zichtbaar zal zijn op een iPhone of iPad. Deze ondersteunen immers geen Flash.


Gebruik van Flash bestanden Indien er Flash bestanden gebruikt worden voor de 360 graden view, moeten deze met dezelfde naamgeving worden aangeleverd als de afbeeldingen. Voorbeeld gebruik van Flash bestanden:


Gebruik van een reeks afbeeldingen Indien er losse foto’s worden gebruikt om een 360 graden view mee samen te stellen, dan dienen deze samen in een mapje op de FTP te worden gezet. Bijvoorbeeld in de map “Images” in de map “360”. Per artikel moet er een apart mapje worden gemaakt met als naam het artikelnummer.


Verhoudingen en uitsnede 
Idealiter is een afbeelding vierkant en wordt deze in een vierkant kader getoond. Staande of liggende producten staan zo altijd volledig in beeld. Zorg voor een gelijke marge tot de rand van de afbeelding en positioneer de hak ongeveer op dezelfde hoogte. Extreem voorbeeld is een slipper en laars naast elkaar.

Als afbeeldingen rechthoekig zijn, is het het mooist als deze allemaal portrait (verticaal) zijn. Een productoverzicht met wisselend portrait en landscape afbeeldingen oogt rommelig doordat de producten slecht uitgelijnd zijn.

Ook op de artikeldetailpagina kan het voor problemen zorgen wanneer er zowel landscape als portrait afbeeldingen gebruikt worden. Gebruikt daarom voor alle productafbeeldingen altijd het zelfde formaat.
Achtergrondkleuren 
Het is belangrijk dat de achtergrondkleur overal egaal en het liefst wit is. Als de achtergrond niet egaal is, kunnen delen van de lichtbak te zien zijn. Dit oogt slordig.


Afstand tot de rand 
Afhankelijk van het product is het soms mooier om een marge om het product te houden, of om deze weg te halen. Voorbeeld waarbij paspoppen zijn gebruikt:
Voorbeeld waarbij modellen zijn gebruikt. In dit geval is het mooier om geen witruimte om het product heen te plaatsen.

Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen