Conversatie beginnen

Productteksten importeren

Om productteksten te kunnen importeren moet u de volgende stappen doorlopen

 

Log in bij Divide.NOW en open de module "Assortiment".


Klik vervolgens op "Productteksten importeren"


Bekijk aan welke kolommen het Excelbestand met de productteksten moet voldoen.


Druk vervolgens op "Bestand kiezen" en kies het juiste bestand. Dit bestand kan er als volgt uit zien:


Druk op Volgende om de ingevoerde kolommen te controleren.

In dit voorbeeld is alleen de kolom "Artikelnummer" geïmporteerd. Alle kolommen uit het geïmporteerde Excelbestand worden hier zichtbaar. 


Klik na de controle van de geïmporteerde kolommen op "Importeren" om de teksten in .NOW te zetten.


Het resultaat
1 = Titel

2 = Inleidende tekst

3 = Omschrijving

Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen