Conversatie beginnen

Eerlijke verdeling in de ordercirculatie

Recent is er een verbetering doorgevoerd in het algoritme van de ordercirculatie. Deze verbetering heeft betrekking op de voorwaarde 'eerlijke verdeling over de vestigingen'. Deze voorwaarde zorgt ervoor dat de aanvragen vanuit de ordercirculatie eerlijk verdeeld worden, waardoor de ene vestiging het niet veel drukker dan een ander vestiging kan hebben. In onderstaand artikel lichten wij de verbetering toe.


Oude situatie:

De voorwaarde werkte voorheen op basis van alle verzoeken die een vestiging in het verleden ooit had gehad. Daar werd vervolgens een optionele handmatige correctie bij opgeteld. De som resulteerde in een totaal aantal verzoeken. Op basis van deze som werd de prioriteit in de ordercirculatie bepaald. 


Huidige situatie:

In de huidige situatie kijkt de ordercirculatie niet langer naar de verzoeken die in het verleden afgerond zijn, maar naar het aantal openstaande verzoeken per vestiging. Hierdoor zijn er geen handmatige correcties meer nodig en worden de aanvragen automatisch eerlijk verdeeld. Hiermee wordt voorkomen dat een vestiging het erg druk heeft, terwijl de andere vestiging slechts (als voorbeeld) 2 verzoeken heeft.


Monitoren van het aantal aanvragen per winkel

Indien je benieuwd bent hoeveel aanvragen een vestiging krijgt én daadwerkelijk afhandelt kunnen wij elke maand een geautomatiseerde e-mail toesturen. Neem hiervoor contact op met jouw accountmanager.


Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen