Conversatie beginnen

Registratie bekijken/ exporteren

Het kopje Registratie bekijken is bedoeld voor het bekijken van de registraties op een formulier.


> Klik op een formulier waarvan je de registratie wilt zien en vervolgens op registratie bekijken


> Voeg de periode toe waarvan u de registratie van wilt bekijken/exporteren.


> Klik vervolgens Bekijken en/of exporteren


Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen