Conversatie beginnen

Gegevens exporteren


Met deze module kan je gegevens exporteren naar een CSV bestand. Dit bestand is weer te importeren naar Excel indien nodig.

> Kies bij profiel wat voor data geëxporteerd moet worden.

 > Klik vervolgens op exporteren


kijk naar Gegevensexport om meer te weten over het bestand dat geïmporteerd moet worden.


Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen