Conversatie beginnen

Productteksten importeren

1. Kies onder Assortiment > Taken voor 'Productteksten importeren'.


2. Download het voorbeeldbestand en bekijk aan welke kolommen het excelbestand met de productteksten moet voldoen.


3. Vul het bestand in, sla deze op en kies vervolgens voor 'Bestand kiezen'. Dit bestand kan er als volgt uit zien:


4. Druk op Volgende om de ingevoerde kolommen te controleren.

5. Klik na de controle van de geïmporteerde kolommen op 'Importeren' om de teksten in Divide.NOW te zetten.

6. Na caching komen de productteksten terug op de webshop.Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen